# Tên Level
1 OnlyLove 89
2 Jupiter 89
3 CoCaLS 89
4 MG 88
5 CôngTráng 87
6 CôngAnh 87
7 Jack 86
8 GIRL 83
9 Linh 82
10 LungLinh 81